fresas CARBURO TUNGSTENO CORTES CRUZADOS

137.190.023

Fresa de carburo tungsteno, longitud 16mm, grosor 2,3mm.

194.190.023

Fresa de carburo tungsteno, longitud 14mm, grosor 2,3mm.

196.190.010

Fresa de carburo tungsteno, longitud 4mm, grosor 1,0mm.

257.190.023

Fresa de carburo tungsteno, longitud 7mm, grosor 2,3mm.

FRESAS DIAMANTES

104.243X.514

Fresa diamante, longitud 8mm., grosor 1,8mm, grano pequeño

104.243X.524

Fresa diamante, longitud 8mm., grosor 1,8mm, grano mediano

104.142.514

Fresa diamante, longitud 10mm., grosor 1,8mm, grano pequeño

104.142.524

Fresa diamante, longitud 10mm., grosor 1,8mm, grano mediano